Aviso Legal

Información xeral

A dirección URL [PÁXINA WEB www.nwauditores.com] (en adiante o sitio Web) é un dominio rexistrado por NW Auditores, S.L.P. (en adiante la empresa) con domicilio social na calle Bolivia número 4 4ª planta A Coruña e CIF : B15421951

Esta páxina ten carácter informativo e de exclusivo uso persoal, tendo por obxecto facilitar o coñecemento ao público en xeral, dos produtos e servizos ofrecidos. O acceso ao sitio Web é, en principio, gratuíto, sen prexuízo de que a contratación de produtos ou servizos a través do sitio Web estea suxeita a unha contraprestación económica.

O usuario comprométese a non empregar o sitio Web nin a información ofrecida no mesmo para a realización de actividades contrarias á Lei, a moral ou a orde pública, e a respectar as condicións de uso establecidas pola empresa.

Propiedade intelectual e industrial

A empresa é titular dos dereitos de Propiedade Intelectual sobre o contido deste sitio Web, incluíndo, a modo enunciativo e sen carácter limitativo, deseño gráfico, códigos, fontes, textos, imaxes, vídeos, marcas, logos ou signos distintivos, ou dispón dos permisos necesarios para a súa utilización.

Prohíbese a modificación, copia, reprodución, descarga, transmisión, distribución ou transformación dos contidos do sitio Web, se non se ten a autorización do titular dos correspondentes dereitos ou se encontra legalmente permitido.

A lesión por parte de terceiros dos dereitos de Propiedade Intelectual ou calquera outro dereito sobre o contido deste sitio Web, titularidade da empresa, dará lugar ás responsabilidades legalmente establecidas.

Contido Web e enlaces

A información contida neste sitio Web pode non ser correcta por elo a empresa, non se responsabiliza de calquera dano ou prexuízo directo ou indirecto que poda ocasionar a exactitude, integridade ou veracidade de dita información, así como tampouco do uso por terceiros do contido deste sitio Web, nin dos posibles erros no acceso á mesma. Ao mesmo tempo a empresa reservase o dereito a suspender temporalmente a accesibilidade ao sitio Web cando sexa preciso, sen necesidade de previo aviso.

Este sitio Web contén enlaces (links) a páxinas externas, non sendo a empresa responsable dos contidos de ditas páxinas (sendo responsabilidade do usuario, rexerse polos termos e condicións de utilización das páxinas consultadas) nin do mal uso nin as actividades contrarias á lei, a moral ou a orde pública que realicen os usuarios en ditas páxinas.

Ao mesmo tempo o establecemento de calquera hiperenlace dende unha páxina Web deberá efectuarse á páxina principal do sitio Web, quedando prohibida a reprodución nin total nin parcial de ningunha dos servizos contidos no sitio Web da empresa.

Modificación dos termos e condicións de uso

As presentes condicións xerais e as particulares que eventualmente podan establecerse, e coa redacción que presenten en cada momento, teñen unha duración indefinida, e permanecerán en vigor mentres o portal continúe activo. A empresa reservase en todo caso o dereito unilateral de modificar as condiciones de acceso ás mesmas, así como o seu contido.

Lexislación e xurisdición aplicables

As presentes condicións de uso réxense pola Lei española, acordando as partes someterse á xurisdición dos Xulgados e Tribunais de A CORUÑA, En caso de disputa ou controversia relacionada coa aplicación ou interpretación das mesmas.